Drodzy pacjenci, drodzy rodzice,

 

Praktyka logopedyczna Madera oferuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci, jak i dla dorosłych, również w języku polskim.

 

Wielojęzyczność traktowana jest w praktyce logopedycznej Madera nie jako przeszkoda,

a jako wzbogacenie i szansa dla (małych) pacjentów.

 

Dzieciom, które posługują się wieloma językami otwierają się szersze perspektywy w przyszłym życiu zawodowym. Wzrasta szansa na  interesujący i atrakcyjny zawód. Wielojęzyczność  musi być wspierana i ćwiczona. Część dzieci ma problemy w posługiwaniu się językiem niemieckim jak i w posługiwaniu się językiem  polskim.

Według najnowszych badań naukowych wymagają dzieci, które wyrastają wielojęzycznie i wykazują problemy w posługiwaniu się mową, specjalnych metod terapeutycznych. Metody te muszą  być dokładnie dopasowane do ich potrzeb.

Celem terapii wielojęzycznej jest wykorzystanie posiadanych umiejętności i rozszerzanie ich krok po kroku w celu doskonalenia języka niemieckiego.

 

U pacjentów dorosłych po wylewie mózgowym  uszkodzona jest bardzo często mowa.

Dwujęzyczni dorośli mają tendencję do mieszania obydwu znanych im języków, co bardzo utrudnia ich komunikację ze światem zewnętrznym.

W ramach specyficznej, dopasowanej do ich problemów terapii zostają testowane obydwie mowy i diagnozowany zakres ich  uszkodzeń. Moja znajomość języka polskiego ułatwia kontakt z pacjentem i umożliwia jego optymalną rehabilitację.